Lifta Nasıl Kullanılır?

Genel olarak önerilen günlük doz, cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce aç veya tok karna alınan 20 mg tablettir.
Maksimum doz sıklığı günde 1 tablettir.
20 mg’lık tadalafil tabletler beklenen cinsel aktivite öncesinde kullanım içindir ve sürekli olarak günlük kullanımı önerilmez.
Lifta Kullanma şekli: Tabletler ağız yoluyla alınır.
Hafif ile orta şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tadalafil kullanılması önerilmez.
Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (Child Pugh Sınıf C), LİFTA’nın güvenliliği üzerine sınırlı klinik veri bulunmamaktadır. Eğer bu hastalara LİFTA reçete edilirse, hastaya ilacı reçete eden hekim tarafından detaylı bir bireysel yarar/risk değerlendirmesi yapılmalıdır
Diyabetli hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
LİFTA 18 yaşın altındaki kişilerde kullanılmamalıdır.
Yaşlı erkeklerde doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

LİFTA’nın da dahil olduğu erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılmakta olan bileşikler, cinsel aktivitenin önerilmediği kalp hastalığı olan erkeklerde kullanılmamalıdır. Hekimler, daha önceden kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, cinsel aktivitenin oluşturduğu potansiyel kardiyak riskleri göz önünde bulundurmalıdırlar.